STEM OP ONZE PROJECTEN VOOR DE ANTWERPSE BURGERBEGROTING

Binnen de firma richten een aantal collega's samen feitelijke vereniging 'De Stadsontharders' op die een aantal projecten indienden bij de Antwerpse burgerbegroting.
  • Datum
  • Uur
  • Locatie
    Antwerpen

District Antwerpen besloot in 2014 om jaarlijks 10% van zijn budget door de burgers te laten invullen van A tot Z. In het begin bedroeg dit 1,1 miljoen euro, momenteel gaat het al om maar liefst 1,4 miljoen euro.

Om dit in goede banen te leiden gebeurt de verdeling in enkele grote stappen, waarbij de nadruk ligt op bijeenkomsten in levende lijve. Meer informatie vind je op www.burgerbegroting.be – of volg ons op Facebook!

Wat ging vooraf?

Eerst kozen de bewoners de 12 belangrijkste thema’s, waarna iedereen projecten kon indienen voor het geld van die thema’s. Dit kon tot 15 juni 2019. Het district Antwerpen toetste vervolgens de ingediende projecten aan zeven criteria (zomer 2019). Je kan momenteel dus geen nieuw project meer indienen, maar enkel stemmen op geselecteerde projecten.

Stem nu op je favoriete project!

De inwoners van het district Antwerpen kiezen nu welke projecten geld krijgen en uitgevoerd worden in het volgende jaar (2020). Hiervoor vindt zowel een online als een live stemronde plaats: online in september en oktober 2019, live op het burgerbegrotingfestival op 13 oktober 2019. Je mag aan beide deelnemen.

Zie hier onze projecten:

Reusachtige interactieve ontmoetingsplek